top of page

Statut, KRS, sprawozdania

STATUS PRAWNY: Fundacja
NIP: 937 27 44 204
REGON: 522289960
KRS: 0000974759
STATUS OPP od dnia 13.06.2022 r.

Nazwa

Data Utworzenia

Pobierz

Statut

Sprawozdanie Finansowe 2023

13/09/2022

25/04/2023

bottom of page