top of page

O Fundacji

Dziewczyna na obchodach dnia niepodległości w Ukrainie
276156123_3135513649996278_3941930560666

Nasza historia

Fundacja została ustanowiona w lutym 2022 roku, a formalnie uzyskała wpis do KRS 13 czerwca tego samego roku. Powstała przy udziale osób które od wielu lat są związane z oddolnymi inicjatywami społecznymi, pracą oraz wolontariatem w sektorze trzecim. Powstanie fundacji miało umożliwić rozwinięcie skrzydeł inicjatywom, dla których nie było wcześniej miejsca, a które kiełkowały w naszych głowach.

Połączyło nas wspólne cotygodniowe gotowanie i rozdawanie posiłków w ramach akcji Food not Bombs. Każdy z członków od wielu lat działa na rzecz walki z wykluczeniem ze względu na położenie materialne, pochodzenie społeczne, narodowość, płeć, orientację seksualną.

 

Powstanie naszej organizacji zbiegło się z wybuchem wojny w Ukrainie. Jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem podjęliśmy działania pomocowe, gotując codziennie posiłki które były wysyłane na granicę oraz na teren objęty działaniami wojennymi. Gotowaliśmy również dla ośrodków, które przyjmowały uchodźców wojennych na terenie Bielska-Białej, Szczyrku, Pewli, Jaworza i Lalików. Zorganizowaliśmy trzy zbiórki i przewozy specjalistycznej żywności do Lwowa, gdzie została rozdysponowana wszystkim potrzebującym. Członkinie i członkowie naszej organizacji działali również aktywnie po obu stronach granicy w Medyce i Hrebennem, gdzie często zdarzało im się występować również w roli tłumacza . Stąd narodził się pomysł żeby uruchomić już na terenie naszego miasta kursy języka polskiego dla osób, które uciekły tu przed wojną. Kursy ruszyły od maja 2022 roku i są koordynowane przez naszą Fundację. Zaangażowaliśmy nauczycieli wolontariuszy, którzy zgodzili się na stworzenie cyklu spotkań i nauki języka polskiego. Cykl ten, w nieco zmienionej formie, trwa w siedzibie Fundacji do dziś. 

 

Równocześnie cały czas prowadziliśmy nasze stałe działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, skupiając się jednocześnie na problemach bezdomnych kobiet oraz brakiem dostępu przez nie do opieki medycznej. Aby zaradzić temu problemowi, udało się pozyskać środki z Funduszu Feministycznego na badania ginekologiczne dla podopiecznych, z którymi działają nasze streetworkerki.

Przełom roku 2022 i 2023 i kilka następnych miesięcy to ogrom prac i stresów związanych z remontem budynku, który wynajęliśmy od Miasta. Jednakże nie spowolniło to naszych działań. Pod koniec kwietnia 2023 odbyło się oficjalne otwarcie naszej, współdzielonej z innymi organizacjami siedziby, którą nazwaliśmy Przestrzenią Wolności.

W maju 2023 roku udało nam się uzyskać pomoc grantową z Fundacji Stefana Batorego, co zaowocowało licznymi wydarzeniami, które mają na celu integrację Polaków i Ukraińców, którzy postanowili osiąść w naszym mieście w wyniku wojny na terenie ich Ojczyzny. Aż do maja 2024 będziemy zapraszać wszystkich chętnych do wspólnego spędzania czasu i wspólnych aktywności.

Fundacja prowadzi też inne regularne działania - comiesięczną wegańską Kuchnię Społeczną z wykładami o tematyce społecznej, rozwija się biblioteczka myśli społecznej, są organizowane koncerty oraz warsztaty. 

bottom of page