top of page

Integracja Zamiast Bomb

Fundacja organizuje kursy nauki języka polskiego dla osób narodowości ukraińskiej i kursu języka ukraińskiego dla Polaków. Ponadto w celu wzmocnienia kompetencji społecznych i zawodowych osób narodowości ukraińskiej planuje się organizację kursu języka polskiego specjalistycznego dla osób z branży medycznej. W trakcie wszystkich aktywności będą promowane postawy proekologiczne w życiu codziennym miedzy innymi używanie przedmiotów wielorazowych w odpowiedzi na problem jednorazowych śmieci.

294672543_120238780720720_2815003728959959519_n_edited.jpg

Wojna na teranie Ukrainy zmusiła kobiety wraz dziećmi oraz osoby starsze do opuszczenia swojego kraju i szukania schronienia na terenie Rzeczpospolitej. Nasze działa pozwolą odnaleźć się w nowej sytuacji, pozwolą na zaspokojenie podstawkowych potrzeb codziennego życia i zdobywanie środków do samodzielnej egzystencji na terenie Polski. Nasze warsztaty pozwolą zintegrować się uchodźcom wojennym ze społecznością Bielsko-Białej.

Od maja 2022 jesteśmy organizatorami kursów języka polskiego, które są prowadzone przez nauczycieli wolontariuszy, dodatkowo od czasu wybuchu wojny w Ukrainie i napływu uchodźców wojennych prowadziliśmy działania pomocowe na terenie Bielska-Białej i powiatu Bielskiego.

 

W ramach projektu odbywają się kursy języka polskiego na poziomie podstawowym oraz specjalistycznego (medycznego). Ponadto organizowane są zajęcia z języka ukraińskiego dla osób narodowości polskiej.

Liczymy, że ta inicjatywa pozwoli na asymilację osób pochodzących z Ukrainy, które z powodu działań wojennych musiały opuścić swój kraj i uciekać do Polski. Pakiet pomocowy pomoże zbudować poczucie wsparcia i przynależności w lokalnej wspólnocie, pozwoli poradzić sobie ze stresem w codziennej egzystencji, poznanie podstaw języka polskiego, oraz pomoże w odnalezieniu się na rynku pracy. Dzięki kursowi języka zawodowego wzbogacimy rynek pracy o profesjonalistów z zakresu medycyny, dając poczucie spełnienia zawodowego osobom uczestniczącym w kursie. Dodatkowym efektem szkolenia będzie spojrzenie na ograniczanie ilości plastikowych opakowań w codziennym życiu. Zamiana spojrzenia na aspekt ograniczenia odpadów i zaangażowania każdej jednostki w budowaniu czystego środowiska.

Pierwsze zajęcia już za nami

294261959_120725780672020_1054100828559772225_n.jpg
WhatsApp Image 2022-10-18 at 20.50.37 (1).jpeg
294060463_120725734005358_65819549860218779_n.jpg
WhatsApp Image 2022-10-18 at 20.50.37.jpeg
295184954_120725767338688_7020610573719391495_n.jpg
WhatsApp Image 2022-10-18 at 20.51.36.jpeg
bottom of page