top of page
Szukaj

Budowanie odpornych społecznościDzisiejszy temat to kluczowy element kultur regeneracji - budowanie zdrowych i empatycznych społeczności. Są one oparte na zaufaniu, kooperacji i trosce. Nie ma w nich niepotrzebnych hierarchii, ponieważ składają się z osób wspólnie pracujących nad walką z różnymi formami wykluczenia oraz zmianą systemu społecznego. Postaram się pokrótce wyjaśnić na czym konkretnie się opierają w środowisku aktywistycznym i poza nim.

  1. Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że inkluzywność jest nieodłącznym elementem budowy wszelkich społeczności. Jest to oparte na intersekcjonalności, która mówi o tym, że jednostki doświadczają różnych form opresji i dyskryminacji bazując na przecięciu ich tożsamości, np. religia, orientacja czy kolor skóry. Ważne jest, aby ta różnorodna perspektywa była brana pod uwagę w czasie panowania działań, a osoby te respektowane i włączane w działania grupy.

  2. Filarem zdrowych społeczności jest komunikacja. Nasza propozycja oparta jest na Porozumieniu bez Przemocy (NVC) stworzonym przez dr Marshalla Rosenberga. Jej założenia to brak obwiniania i oceniania - staramy się mówić o danej sytuacji z naszej perspektywy. Jest to również aktywne słuchanie i zainteresowanie tym co ktoś ma do powiedzenia, umiejętność tak niedoceniania w dzisiejszym świecie. Ostatnim filarem jest skupienie się na działaniach innej osoby, a nie tym kim ona jest. Przykładem może być powiedzenie, że ,,byłam rozczarowana, kiedy nie posprzątałaś po obiedzie, który ugotowałam” zamiast ,,ale ty jesteś leniwa!”.

  3. Kolejnym elementem regeneratywnego budowania społeczności są sposoby rozwiązywania konfliktów, które są naturalną częścią każdej grupy. Zakłada to w sobie budowanie odpowiednich strategii, aby im przeciwdziałać albo je rozwiązywać. Przykładem jest tzw. tension shifting, czyli spotkanie, na którym zostaną omówione wszystkie napięcia między członkiniami grupy. Taka sesja zawiera w sobie pisanie wszystkich niepokojących sytuacji z ostatnich tygodni, rozmowa na ten temat pod okiem facylitatora i wspólne szukanie rozwiązań. Jest to sposób na zapobiegnięcie poważnych konfliktów w przyszłości.

  4. W budowaniu społeczności niezmiernie ważna jest też wyrażanie wdzięczności. Nasza gotowość pomocy innym zależy od tego, czy sami zostaliśmy docenieni. Wdzięczność daje nam też znać, że są na świecie osoby, które troszczą się o nasz dobrostan i motywuje nas do pomocy wzajemnej (i tym samym przeciwdziała wypaleniu)

Bycie w regeneratywnej społeczności daje nam poczucie sprawczości i przekonanie, że razem możemy zmienić świat. Warto poświęcić trochę czasu, aby szerzyć wartości opisane powyżej i uwolnić się od toksycznego systemu, którym jesteśmy otoczeni.

50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page